Rezervácie a Rozvrh.

Upozornenie!

Od Pondelka 25.10.2021 je klub zatvorený.
Cvičiť môžete aj z domu, viac info nájdete na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/powerjogavobyvacke/